چراغى را که ایزد برفروزد هیچکس را توان‏ خاموشى آن نخواهد بود.

دوشنبه اول 7 1387
X